• dijous, 12 de de desembre de 2019

10 PREGUNTES AL CANDIDAT – SÍLVIA ROMERO – ERC GUÍXOLS

Sílvia Romero
Sílvia Romero

1.-Quin projecte defensa pel Font Marítim de la ciutat. És a dir, la part central del passeig que de moment resta com estava?

Defensem una millora estructurada del front marítim de la ciutat, observant tot l’espai de manera global però abordant cadascun dels diferents aspectes de manera concreta. Un Pla Director del Passeig Marítim de Sant Feliu, que contempli no només el seu urbanisme, el seu patrimoni sinó també els seus usos en el futur. I aquest projecte global ha de ser un projecte consensuat, pensat i compartit per tota la ciutat.

2.-Defensa el projecte de l'actual govern municipal sobre el pàrquing de la Corxera o bé, planteja altres alternatives?

Nosaltres hem defensat aquest projecte des del primer moment. Cal apuntar que aquesta és la proposta d’ERC Guíxols ja al programa del 2015, i que aquest govern ha adoptat com a estratègica, per això es troba en el punt més avançat, amb un projecte aprovat i preparant la seva licitació, confiem que serà una realitat durant els propers quatre anys. Creiem que cal potenciar els aparcaments dissuasius perimetrals als espais més cèntrics, i per tant, s’ha d’habilitar dues zones d’aparcament importants: una, a la part de la Carretera de Palamós i, l’altra, aquest de la zona de La Corxera, amb capacitat suficient per atendre el trànsit resident a la ciutat i també el dels visitants.

3.-Sobre la concessió de la neteja de la ciutat, quina és la seva postura?

Desenvolupar un nou contracte per la neteja urbana i la recollida de residus és una tasca que cal fer amb visió i responsabilitat, sobretot per la magnitud del contracte que representa un percentatge considerable del pressupost municipal anual i pel nombre d’anys pels quals cal licitar. Durant aquesta legislatura hem treballat diferents models, intentant observar el màxim d’escenaris possibles, introduint totes les millores que presenten actualment aquests serveis al territori i buscant solucions per les diferents situacions que presenta una ciutat tant diversa com la nostra. Estic convençuda que el plec per licitar aquest servei veurà la llum els propers mesos i que sabrem, conjuntament amb la ciutadania i amb el suport de campanyes de civisme i molta pedagogia, mantenir neta la ciutat, tractar els nostres residus amb responsabilitat i millorar en aquest àmbit.

4.-Respecte a l'Institut Sant Elm, quines propostes tenen?

Durant aquesta legislatura hem tractat diverses vegades aquest tema, principalment perquè aquesta ha estat una de les responsabilitats directes de l’equip d’ERC Guíxols, l’educació. La proposta que hem estat treballant i que ens agradaria posar al servei de la ciutat és la de construir un nou centre educatiu, en primer lloc per pal·liar les mancances de l’Institut Sant Elm i en segon lloc per poder oferir espais per diferents propostes d’educació i ampliar alguns estudis a la ciutat. Cal superar però un repte important, els terrenys, l’espai on construir aquest nou centre i el seu finançament. Actualment treballem sobre dues possibles ubicacions, a l’entorn de l’escola Gaziel i que depenen de planejament urbanístic, també s’han mantingut les converses necessàries amb el Dept. d’Ensenyament de la Generalitat per abordar el possible finançament del nou centre, i el que podem afirmar amb cert realisme, és que durant els propers anys hem de poder deixar preparats els terrenys, i fixada la futura ubicació. Però difícilment haurem pogut avançar amb la construcció del centre.

5.-En relació a facilitar la construcció de més hotels, què n'opina?

Actualment Sant Feliu de Guíxols compta amb una planta hotelera d’unes 985 habitacions i durant els propers dies augmentaran gràcies a la posada en funcionament de l’Hotel Elke. Com a destí turístic de primer ordre tenim la possibilitat de fer créixer aquesta oferta i possiblement la recuperació d’un hotel a l’espai de l’antic Panorama és un objectiu positiu per la ciutat. Cal tenir en compte els hàbits dels turistes en el present i sobretot com es projecten a futur i per això, atenent a les noves modalitats d’allotjament que van sorgint, pensem que també cal projectar el desenvolupament de noves places cap a propostes més actuals, que aportin valor com els petits hotels en edificis singulars, que atrauen públics més selectius i de major qualitat.

6.-Com pensa dinamitzar les àrees comercials de la ciutat?

Durant el darrer mandat hem pogut analitzar la situació actual del comerç de la ciutat i d’aquest anàlisi n’hem extret possibles actuacions força immediates que poden contribuir a la millora del sector comercial. Plantegem d’entrada tres actuacions, a curt termini però contundents. La primera: Inversió als eixos comercials per millorar l’espai. Enllumenat, mobiliari urbà, enjardinament i neteja. Els eixos comercials han de ser amables, sense obstacles i hem de procurar oferir una bona experiència de passeig, a tots els espais comercials de la ciutat, no només la zona centre. La segona acció té a veure amb el Mercat Municipal, cal reactivar-lo, cal omplir-lo de parades però sobretot de clients. Durant aquests anys ja hem fet actuacions en aquest sentit, però ens cal més esforç. I la tercera acció te a veure amb dinamitzar el consum interior, ens cal treballar colze a colze amb el sector perquè els comerços de la ciutat es converteixin en la primera opció de compra dels ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu. Cal traslladar als veïns i veïnes que comprar a la botiga propera, al del carrer significa convivència, llocs de treball i creixement econòmic i social de la ciutat.

7.-El nombre de robatoris als habitatges s'ha incrementat força. Com veu aquest problema?

El veig com un problema compartit amb molts municipis i amb un aspecte relacionat amb grans màfies de delinqüència que aterren per temporades a la ciutat. Crec que la delinqüència domèstica, la residual que pateixen tots els municipis, està força controlada pels cossos de seguretat presents a la ciutat, i que aquest aspecte té marge de millora gràcies a la instal·lació de les càmeres de seguretat i al treball conjunt que es pot realitzar amb altres policies locals properes. Som conscients que la seguretat és un aspecte que ens ha de mantenir alerta en tot moment i que necessita de recursos i esforç continu, però també cal assenyalar que, ara com ara, Sant Feliu de Guíxols és una ciutat globalment percebuda com a ciutat segura.

 8-Està a favor de preservar el patrimoni cultural de la ciutat o bé, apostar per reformar la ciutat?

Absolutament a favor de la preservació del patrimoni, de la seva revisió constant i de l’exercici de fer-lo visible i aportar-li valor en el present. Per nosaltres el patrimoni natural, històric, artístic i humà de la ciutat és el seu principal actiu i el que ens aporta identitat com a ciutat i sobretot com a ciutadans.

9.-Creu que l'espai Thyssen continua essent un projecte vàlid per la ciutat?

Rotundament sí, i des de la nostra posició treballarem perquè en un futur pròxim Sant Feliu de Guíxols tingui un Centre d’Art de primer ordre.

Projectem el Centre d’Art Carmen Thyssen com un centre d’exhibició, creació i conservació artística. No és només un museu, sinó un Hub de creativitat artística que ha de generar i atraure talent i visitants.

10.-Com veu la ciutat d'aquí 10 anys?

Una dècada sembla a priori un període de temps molt llarg, però és una petita porció en la història d’una ciutat. Jo entenc els canvis iniciats com el viratge d’un transatlàntic, i si em permeten el símil nàutic, aquests viratges han de ser lents i ben governats, perquè si els volem fer ràpidament i manats possiblement la nau pugui naufragar. Per tant m’agrada pensar que d’aquí 10 anys haurem enfocat el rumb, tenim projecte de ciutat i l’hem encarat i estem preparats per governar-lo. D’aquí 10 anys la nostra ciutat ha de ser més bonica, amb espais més amables. La ciutat ha d’haver-se retrobat amb el mar, la ciutat ha de tenir una oferta cultura estable tot l’any, amb molt dinamisme de les associacions i col·lectius,  la ciutat ha de ser més justa i acollidora, amb barris cohesionats i amb opcions d’habitatge ajustades a totes les necessitats. En definitiva veig una ciutat que bategarà amb força i haurà trobat la manera d’explotar tot el seu potencial.