• diumenge, 07 de de juny de 2020

10 PREGUNTES AL CANDIDAT Pere Albó, MES SFG

Pere Albo
Pere Albo

10 PREGUNTES AL CANDIDAT  Pere Albó, MES SFG

 

1.-Quin projecte defensa pel Font Marítim de la ciutat. És a dir, la part central del passeig que de moment resta com estava?

Un projecte que contempli la conservació dels elements característics de la badia. S'ha de fer una remodelació, i més després de les actuacions del Racó de Garbí, però aquestes no poden suposar la pèrdua de la identitat del front de mar. No creiem que sigui Sant Feliu qui ha d'esforçar-se a semblar-se a altres poblacions, més aviat el contrari, tenim una badia original i característica, i cal mantenir-la.


2.-Defensa el projecte de l'actual govern municipal sobre el pàrquing de la Corxera o bé, planteja altres alternatives?

La nostra alternativa és fer l'aparcament a sota del passeig del Guíxols.

L'estudi de viabilitat que va presentar l'actual govern sobre la Corxera, ens sembla que més aviat indica tot el contrari, la seva inviabilitat. I a més si fem números, amb aquest informe a la mà, gairebé no es crea cap nova plaça d'aparcament, solament es canvien de lloc.

La nostra proposta és molt més ambiciosa, ja que contempla treure els cotxes aparcats en superfície a tot el Passeig, alhora que representarà un increment significatiu del nombre de places.

3.-Sobre la concessió de la neteja de la ciutat, quina és la seva postura?

No cal ser gaire observador per veure que la ciutat està molt bruta, i si bé és cert que hi ha un elevat grau d'incivisme, això no comporta que el govern i l'empresa adjudicatària s'inhibeixin de les seves obligacions i es deixin els carrers plens de brossa.

La nostra proposta passa per un re municipalització dels serveis de recollida d'escombraries i neteja viaria. Cal tenir en compte que estem parlant del contracte més gran que suporta la ciutat, perquè no pot ser gestionat des del mateix consistori?


4.-Respecte a l'Institut Sant Elm, quines propostes tenen?

Davant de l'acusat estat d'obsolescència que presenta, l'única opció passa per la construcció d'un nou centre. La nostra proposta implica tirar endavant el projecte que estudiava el govern anterior, i que sembla han deixat amagat a dintre d'algun calaix.


5.-En relació a facilitar la construcció de més hotels, què n'opina?

Una ciutat com Sant Feliu necessita més places hoteleres. Una major afluència de visitants beneficiarà al teixit comercial i ajudaria a la seva dinamització. Però caldria saber a què ens referim quan parlem de facilitar. Creiem que s'ha de potenciar la creació d'aquestes places hoteleres i cercar inversors interessats en la ciutat, però això no pot comportar vendre'ns l'ànima al diable.

La ciutat ha d'esdevenir un pol d'atracció tant pel turisme cultural com pel familiar, i tenim les condicions, el patrimoni i l'entorn necessari per assolir-lo.


6.-Com pensa dinamitzar les àrees comercials de la ciutat?

Cal fer una aposta ferma pel comerç de proximitat. Explorar noves fórmules pel mercat municipal.

Per altra banda, cal agilitzar al màxim els tràmits municipals per a la concessió de llicències per l'obertura de nous negocis.

El petit comerç fa barri i fer barri és fer ciutat.


7.-El nombre de robatoris als habitatges s'ha incrementat força. Com veu aquest problema?

En primer lloc, cal revisar la plantilla de la Policia Municipal. Els seus efectius han demostrat sempre una gran professionalitat, però això no els ha fet immunes el pas del temps. Cal un pla de prejubilacions efectiu, alhora que s'incrementa el nombre d'efectius.

És necessari dotar-los del material i equips necessaris per realitzar les seves tasques amb la màxima efectivitat.

En aquest sentit, no ens serveix de gaire haver-nos gastar un munt de diners en unes discutides càmeres de vigilància i que no estiguin operatives.

.8-Està a favor de preservar el patrimoni cultural de la ciutat o bé, apostar per reformar la ciutat?

La ciutat s'ha de reformar, no es pot entendre el teixit urbà si no és com quelcom viu, el que cal és que aquestes reformes no siguin destructives i contraproduents.

Afortunadament disposem d'un gran patrimoni cultural i arquitectònic. Cal fer una revisió del nivell de protecció dels elements catalogats, posar-los en valor i afegir-los a l'oferta turística per eixamplar la tipologia de potencials visitants.

El patrimoni cultural abraça moltes àrees, no són només elements arquitectònics, no oblidem que Sant Feliu té i ha tingut lligams amb artistes de fama mundial, que afegit als autòctons ens presenta la ciutat com un important centre de creació artística, no citarem noms perquè són tants que segur que ens deixaríem a algú. Creiem que això és gràcies a l'entorn privilegiat i la bellesa intrínseca de la ciutat. Cal aprofitar-ho.

9.-Creu que l'espai Thyssen continua essent un projecte vàlid per la ciutat?

Som partidaris del Museu Thyssen, però no a qualsevol preu.

No ens agrada la idea de crear una nova edificació a la plaça Abadia, on s'han trobat unes restes arqueològiques que ja podrien representar un atractiu turístic per elles mateixes. Hi ha altres possibles solucions, com per exemple l'antiga fàbrica de Can Serra Vicens. Cal recordar que de no haver estat per les presses d'algú per arribar a l'alcaldia, a hores d'ara ja estaria en funcionament, i sufragat per la Generalitat i el Govern estatal. El projecte, acabat i pagat, també l'ha condemnat aquest govern al fons del calaix.

De totes maneres, sigui per fer el museu, o per qualsevol altre motiu, cal que l'edifici de la fàbrica passi a formar part del patrimoni de la ciutat, de no fer-ho, qualsevol dia ens podem aixecar amb un bloc de pisos competint en alçada amb la Torre del Fum.

És important recordar que el museu Thyssen era un element fonamental d'un projecte encara més gran: l'anella cultural del Monestir. Doncs bé, la prosta que dibuixa l'actual govern fins i tot això posa en perill.


10.-Com veu la ciutat d'aquí 10 anys?

Veiem una ciutat neta.

Veiem una ciutat respectuosa amb el seu passat per poder-se projectar amb energia cap al futur. Com dèiem al començament no cal que copiem el que fan altres ciutats, hem de recuperar l'autoestima, ja que entenem que el fet de voler-nos semblar a altres poblacions no és res més que una manca d'autoestima.

Veiem una ciutat de la qual els joves no hagin de marxar a poblacions veïnes per dur a terme el seu projecte de vida. Ens cal una forta aposta per l'habitatge social, no tot han de ser hotels i pisos turístics. Perquè volem tenir un gran èxit amb el turisme si els veïns han de marxar?

Veiem una ciutat amb uns polígons industrials desenvolupats, que sigui atractiva pels inversors. Si basem el nostre creixement només en el turisme, ens podem trobar com altres poblacions a prop nostre, que tot i tenir un elevat nombre de pernoctacions, la renda dels seus habitants és de les més baixes de Catalunya. Abocar tots els ous al mateix cistell ens pot dur a obtenir uns resultats que no siguin els desitjats.

Veiem una ciutat que respecte a la seva gent gran, amb suficients pla-ces geriàtriques per donar una vellesa digna a tot aquell que en tingui necessitat

Veiem una ciutat amb uns serveis socials de qualitat, que no es redueixin a un taulell, que trepitgin el carrer per trobar i identificar els problemes dels ciutadans, comptant amb la col·laboració amb Associacions de Veïns i la resta d'actors socials.

I encara que ens repetim, veiem una ciutat que atractiva pel turisme de qualitat, amb un poder adquisitiu mitjà-alt, turisme familiar, cultural i paisatgístic.

En definitiva, veiem una ciutat pròspera, agradable per viure i per visitar.