• dijous, 12 de de desembre de 2019

10 PREGUNTES AL CANDIDAT - Marie Fauré – Candidatura d’Unitat Popular

Marie Fauré - Sant Feliu de Guixols
Marie Fauré - Sant Feliu de Guixols

1.-Quin projecte defensa pel Front Marítim de la ciutat. És a dir, la part central del passeig que de moment resta com estava?

Nosaltres pensem que és necessari treure el pàrquing del passeig, deixant una via de circulació, amb passos de vianants elevats per poder controlar la velocitat dels cotxes.

Apostem per un projecte sostenible, en adequació amb l’entorn natural.

Però el més important es que pensem que tots aquests projectes han de passar per l’aprovació ciutadana, gràcies a la implementació de la democràcia participativa i dels pressupostos participatius, perquè pensem que és el poble qui ha de decidir com vol que sigui la seva ciutat.

2.-Defensa el projecte de l'actual govern municipal sobre el pàrquing de la Corxera o bé, planteja altres alternatives?

Nosaltres estem en contra del projecte de l’actual govern municipal sobre el pàrquing de la Corxera. Pensem que cal organitzar pàrquings oberts, d’una sola planta, i gratuïts per la gent de Sant Feliu de Guíxols, a les extremitats del passeig, i rebutgem els patentaries públic/privat, on sempre el públic paga i el privat fa beneficis.

Apostem per un model diferent, un centre més peatonal, amb pàrquings a l’entrada del poble, i una xarxa de transports públics sostenibles per que la gent es repropi els carrers del centre històric.

Reiterem que nosaltres fem propostes, i que es el poble que ha de decidir.

3.-Sobre la concessió de la neteja de la ciutat, quina és la seva postura?

Pensem que es necessari re municipalitzar els serveis públics, com la neteja de la ciutat, la gestió de les escombraries, de l’aigua, etc., amb un control ciutadà sobre aquests serveis.

Defensem el sistema de porta a porta en la recollida de la deixalla.

4.-Respecte a l'Institut Sant Elm, quines propostes tenen?

Si la pregunta porta sobre la utilització de l’espai ocupat actualment per l’institut Sant Elm, pensem que tant el trasllat de l’institut com la utilització d’aquest espai ha de ser decidit i validat per la ciutadania de Sant Feliu de Guíxols, amb consulta popular o referèndum municipal.

Rebutgem el model defensat pel govern actual d’apostar per un turisme depredador, i pensem que es important diversificar les activitats als diferents espais de la ciutat, per no convertir Sant Elm en un barri exclusivament turístic.

5.-En relació a facilitar la construcció de més hotels, què n'opina?

Pensem que un dels problemes més importants que té Sant Feliu de Guíxols és l’accés a l’habitatge, perquè per una banda hi ha molts pisos buits, i per altra banda hem entrat en un procés de mercantilització de l’espai habitable que fa pujar els preus de lloguer i causa dificultats o impossibilitat a la gent del poble a accedir a una vivenda digna.

Pensem que la prioritat que ha de tenir l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al moment de parlar d’habitacions o de pisos és garantir a la gent del poble l’accés a una vivenda digna.

6.-Com pensa dinamitzar les àrees comercials de la ciutat?

Nosaltres apostem per un canvi de model productiu. Pensem que cal abandonar el turisme depredador per un turisme més sostenible i més en equilibri amb la ciutat, amb respecte de l’entorn, i que dinamitzi els negocis petits del centre de la ciutat com de les altres àrees comercials.

Volem treballar des de la democràcia participativa amb les entitats i associacions de comerciants per una millor sinergia entre l’ajuntament i les botigues. Defensem també una diversificació de l’economia de Sant Feliu de Guíxols, amb artesanat, economia social, cooperatives i implementar el consum kilòmetre zero, per desenvolupar l’accés a una feina digna  per la ciutadania del poble i dinamitzar el consum local.

7.-El nombre de robatoris als habitatges s'ha incrementat força. Com veu aquest problema?

Pensem que cal una policia local amb efectius suficients, i més propera a la ciutadania,  per a que tingui la capacitat de fer front a totes les seves competències.

Pensem que les càmeres de seguretat no serveixen per res en la lluita contra els robatoris, fins i tot queda per definir el que realment controlen aquestes càmeres.

.8-Està a favor de preservar el patrimoni cultural de la ciutat o bé, apostar per reformar la ciutat?

Estem a favor de defensar el patrimoni de la ciutat. La noció de patrimoni és una noció molt amplia, que va de les restes arqueològiques al patrimoni edificat, passant pel patrimoni natural i el patrimoni immaterial que és la cultura.

Pensem que és important no només de preservar-lo, sino valorar-lo i fer que la ciutadania es repropi d’aquest patrimoni que és de tothom. Proposem tornar la gent del poble al centre de la política patrimonial i cultural del poble, apostem per una cultura popular i intercultural, i per treballar amb els artistes locals.

Pensem que no és correcte crear una oposició entre la preservació del patrimoni i la reforma de la ciutat, sempre i quan aquesta reforma es faci amb respecte a la identitat del poble i segons la decisió de la ciutadania.

9.-Creu que l'espai Thyssen continua essent un projecte vàlid per la ciutat?
 

Pensem que és molt important qüestionar el projecte Thyssen per varies raons. Primer, perquè és una inversió molt important de l’ajuntament, que beneficia a entitats privades, quan sabem totes les necessitats que hi ha al poble, especialment necessitats socials. Després, perquè l’origen dels quadres de la família Thyssen, com la seva fortuna, són fruit de l’especulació i l’espoliació durant uns anys foscos de la historia mundial, i no pensem que sigui convenient associar el nom de Sant Feliu de Guíxols amb el nom d’una família que va finançar el regim nazi. Podem afegir el fet que es vol desfigurar una de la peces més important del patrimoni local que és el monestir, destruint restes arqueològiques que son de totes. I per acabar, denunciem un projecte opac i que es vol portar a terme sense consultar la ciutadania ni organitzar debats i assemblees públiques.

Tal com ho dèiem abans, pensem que cal treballar per desenvolupar una cultura popular per la gent del poble i ajudar els artistes locals, en lloc de tirar endavant un model de turisme elitista i que afavoreix els partenariats privats, com poden ser el museu Thyssen o el festival de la Porta Ferrada.

10.-Com veu la ciutat d'aquí 10 anys?

Si la ciutadania de Sant Feliu de Guíxols ens dona la seva confiança, veiem una ciutat més igualitària, on tothom pugui tenir accés a una vivenda i una feina dignes, sense barreres entre els barris i cultures; una ciutat sostenible, on els serveis públics estiguin al servei de les persones, on els joves tinguin altres oportunitats laborals que feines precàries de temporada; una ciutat que respecti el seu patrimoni i el seu entorn; una ciutat feminista, lliure de feixisme, de racisme, on el poble tingui el poder efectiu i on totes les decisions s’agafin des de baix cap a dalt.