• dimecres, 15 de de juliol de 2020

ANUNCI DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tramita la modificació del Pla de Millora Urbana del sector SMU-03 Bujonis Industrial Nord, redactat pels arquitectes Joaquim Figa Mataró i Maria Remei Figa Vaello, segons documentació presentada el dia 25/10/2018, RE2018012541, amb condicions i esmenes que hauran de ser incorporades a la documentació que es porti per a la seva aprovació definitiva.

 

En compliment del programa de participació ciutadana aplicable s’informa que:

  • Els mateixos estan a informació pública fins el proper dia 18 de gener de 2018 per tal que totes les persones, físiques o jurídiques, puguin consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra la modificació del Pla de Millora Urbana i el seu expedient i presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú aportar.
  • S’ha instal·lat una exposició de panells amb els documents integrants de la modificació del Pla de Millora Urbana a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6-9, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h).
  • Els interessats podran concertar  entrevistes amb el tècnic redactor del projecte prèvia concertació d’entrevista amb l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al telèfon 972.32.70.13.

 

 

L’alcalde

Carles Motas López

Sant Feliu de Guíxols, 18 de desembre de 2018