• divendres, 14 de d’agost de 2020

ANUNCI DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tramita la modificació de POUM núm. 28 als àmbits PA-12 Turó del Port i SMU-13 Puig de la Rúpia, segons documentació de 16 de gener de 2018.

Turó del port  PA-12 i Puig de la Rúpia SMU-13-001 (1)
Turó del port PA-12 i Puig de la Rúpia SMU-13-001 (1)

En compliment del programa de participació ciutadana aplicable als expedients s’informa que:

 Els mateixos estan a informació pública fins el proper dia 16 de juliol de 2018 per tal que totes les persones, físiques o jurídiques, puguin consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra la modificació del POUM i el seu expedient i presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú aportar.

 S’ha instal·lat una exposició de panells amb els documents integrants de la modificació a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6-9, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h).

 Els interessats podran concertar entrevistes amb el tècnic redactor del projecte prèvia concertació d’entrevista amb l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al telèfon 972.32.70.13.

 

L’alcalde

 

Carles Motas López