• dilluns, 17 de de febrer de 2020

EL NOU EQUIP DE GOVERN HA CREAT L’ÀREA D’IGUALTAT DE GÈNERE

Tossa, lliure de sexisme

igualtat_genere
igualtat_genere

El nou equip de govern de l’Ajuntament de Tossa (JxT, Endavant i ERC) ha decidit treballar de forma conjunta en la igualtat d’oportunitats creant una nova àrea per enfocar l’equitat de gènere des de totes les vessants tal i com demanden els temps actuals per garantir un equilibri just entre homes i dones en tots els àmbits.

Aquesta nova àrea ha marcat els reptes de mandat en aquesta matèria, amb una perspectiva global i integral basada en els següents punts:

·         L’avaluació de l’activitat corporativa de l’Ajuntament amb l’objectiu d’alinear el funcionament intern de la pròpia institució i les polítiques públiques que es promoguin en l’àmbit de la igualtat.

·         El compromís de totes les àrees del nou equip de govern en la implementació de polítiques públiques que contemplin la perspectiva de gènere i diversitat.

·         Un canvi en les dinàmiques institucionals que tingui en compte la perspectiva de gènere i diversitat, en tot allò que es planifica, impulsa i executa des de l’Ajuntament.

·         La participació social i política de les dones com a subjecte actiu i protagonista per co-crear les polítiques públiques del municipi.

·         La divulgació i difusió de totes les accions que en aquesta matèria es portin a terme, amb l’objectiu de sensibilitzar a tota la població de la importància de la consecució d’una igualtat efectiva que farà de la vila de Tossa, un poble equitatiu, pròsper i més humà.

La regidora d’Igualtat, Eva Barnés, explica que amb la missió d'Incorporar la perspectiva de gènere i diversitat a totes les polítiques públiques municipals, tal i com exigeix la llei actual, per visibilitzar les diferències i aconseguir així la igualtat efectiva, es treballarà en aquests 4 àmbits:


L'AJUNTAMENT
Canvi institucional en el que totes les àrees de l’Ajuntament i totes les dinàmiques institucionals incorporen la perspectiva de gènere i diversitat.


LA COMUNITAT

Donar veu a les dones i impulsar la seva participació tant social com política, fomentant la creació de xarxes i la co-creació en polítiques públiques.


EL PLA IGUALTAT

Elaborar, implementar i difondre el Pla d’Igualtat.


LA SENSIBILITZACIÓ

Formar, divulgar i comunicar la importància de la igualtat efectiva per avançar cap a una societat millor.