• dilluns, 17 de de febrer de 2020

Ports repara el far de Sant Feliu greument malmès pel Temporal Gloria

L'emblemàtic far de Sant Feliu de Guíxols ha estat un dels elements més malparats del Temporal Gloria, que el va descalçar causant danys prou severs com perquè s'estudiés la possibilitat d'enderrocar-lo. Finalment i amb els informes tècnics a favor, s'ha pogut garantir el seu manteniment i Ports de la Generalitat ha assumit una inversió urgent per reparar-lo.

A banda de la restauració del far, l'actuació d'emergència de Ports també contempla la col·locació de nous blocs de formigó a l'extrem del dic, just al costat de la bocana del port. 

Ports també es farà càrrec de desperfectes menors en elements auxiliars del port ganxó com baranes, pantalans i instal·lacions de subministraments d'aigua i de llum.