• Miércoles, 17 de julio de 2019

Neutrals, plurals i independents

"L'Àncora pretén ser totalment neutral amb els seus escrits. L'objectiu és donar veu al poble respectant totes les idees i ideologies." És el principi que cada mes regeix la confecció de la revista, en la nova etapa, i que dóna continuïtat a l'esperit de la nota que adjuntava, com a setmanari, l'Associació Cultural Bitàcola: "ÀNCORA és una revista independent, oberta a tots el matisos i a totes les ideologies i la seva opinió només es reflecteix en els articles editorials. Ni la revista ni els col·laboradors habituals, no se solidaritzen necessàriament amb les opinions que exposen, defensen i signen els autors de llurs articles."

Amb aquesta vocació de pluralitat i independència ideològica, vam acceptar l'encàrrec d'insercions publicitàries de la nova formació Som Catalans, que vol concórrer als comicis del 26 de maig a Sant Feliu de Guíxols. El text de l'anunci no parla de feixisme, ni en fa apologia, com s'ha acusat en alguns comentaris. I trobem legítima la discrepància i la dialèctica entre les respectives forces polítiques, però no entenem que ens hi posin pel mig. I molt menys que es promogui de manera més o menys soterrada el boicot entre lectors, col·laboradors o anunciants. En última instància, ells sí que tindrien la darrera paraula com a coprotagonistes d'un projecte periodístic amb set dècades de trajectòria. Però no pas els promotors de guerres partidistes o ideològiques, de les quals no volem ser partíceps. Alguns d'ells ens han acusat, fins i tot, de traspassar suposades "línies vermelles" que des de la seva pròpia visió política sembla que vulguin traçar a conveniència.

En aquesta situació, les nostres línies vermelles han estat les de la llibertat d'expressió i de sufragi democràtic per a una opció política més que, a data d'avui, és legal i consta en el registre oficial de partits, des del 2014. La seva legitimació, en tot cas, dependrà del nombre de vots que lliurement els atorguin els electors a les urnes. D'altra banda, als crítics, els emplacem a recórrer a la justícia ordinària, si consideren que han transgredit alguna llei, o a les juntes electorals si el 26 de maig se senten incòmodes compartint piles de paperetes amb qualsevol altra opció que no els agradi. Alhora, però, els recordem que tenen les pàgines de L'Àncora obertes per al debat, la participació i la publicitat, evidentment. El consell editorial de la nostra revista no se sent legitimat per discriminar entre bons i dolents. No és la nostra feina. Només pretenem fer de missatgers imparcials, un rol sovint arriscat per la temptació que il·lustra el tòpic de voler-lo matar com a recurs més fàcil.