• dilluns, 13 de de juliol de 2020

L'AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA DONA SUPORT A LA COL·LABORACIÓ ENTRE L'ASSOCIACIÓ ESPORA I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT PER L'ELABORACIÓ D'UN DIAGNÒSTIC SOCIAL LGTBIQ+ DEL GIRONÈS I DEL MUNICIPI.

L'Ajuntament de Llagostera col·laborarà amb l'Associació Espora en el diagnòstic social LGTBIQ+ del Gironès

diagnosi social
diagnosi social

L'Associació i l'Ajuntament de Llagostera han mantingut un primer contacte per analitzar la situació del col·lectiu LGTBIQ+ al poble i s'ha acordat col·laborar. És per això que des de l'Associació es busquen testimonis entre aquelles persones sensibilitzades, preocupades i/o amb ganes de reivindicar la realitat del col·lectiu LGTBIQ+ per fer un diagnòstic de la situació acurat i rigorós.

El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i l'Associació Espora treballen per donar suport al col·lectiu LGTBIQ+ amb atenció individualitzada i grupal. Es fa assessorament individual i atenció a través de grups de suport de persones que han patit agressions o assetjaments per motiu d'orientació o identitat sexual, o persones que es troben en un procés de reconeixement i identitat personal.