• diumenge, 09 de d’agost de 2020

Intervenció de la portaveu de Junts per Catalunya, Cristina Vicens, al ple de pressupostos 2020

Cristina Vicens
Cristina Vicens

El nostre grup municipal entén el pressupost com l’eina mitjançant la qual poder executar aquelles propostes que s’exposen en un programa electoral, però a la vegada, no es pot obviar que hi ha certes obligacions dins el funcionament diari de l’administració que també cal contemplar.

Tal i com vaig exposar a la meva primera intervenció com a portaveu, el nostre compromís és treballar per construir junts el Sant Feliu del futur, i això és el que els meus companys i jo hem fet durant aquests primers mesos de mandat. Hem fiscalitzat al govern en relació a problemàtiques del dia a dia dels nostres conciutadans com són la situació actual de la neteja o la inseguretat ciutadana, i hem votat en contra de mesures com les noves ordenances fiscals perquè perjudiquen la renda de les famílies. No obstant, fiscalitzar el govern no ha sigut cap inconvenient per poder dialogar en relació als projectes estratègics de ciutat que cal desenvolupar per millorar l’economia i el benestar dels ganxons. I seguint aquest fil argumental el nostre sentit del vot serà una abstenció en aquests pressupostos. Aquesta abstenció està fonamentada en que malgrat hem votat en contra de la pujada d’impostos, creiem que hem de donar un vot de confiança a les línies de futur  que vol reflectir aquest pressupost i per tant aquest govern. A continuació exposaré breument les motivacions que ens porten a aquesta reflexió.

PERSONES

En primer lloc interpretem que el govern ha volgut millorar la dotació pressupostària de les accions relacionades amb l’atenció directe a les persones. Un exemple en seria la inversió en un nou espai pel centre ocupacional Tramuntana, o la inversió per la residència de la Fundació Vimar. Creiem fermament que el nou paradigma social del segle XXI és l’atenció personalitzada, i per tant, cal posar la persona al centre de qualsevol projecte a desenvolupar. Així doncs esperem anar treballant amb el govern un nou model d’atenció més singular vers la gent gran i el jovent, ja que tots els recursos que tinguin un impacte directe en l’usuari sempre tenen un retorn positiu a la societat.

També cal destacar l’increment en dotació de quasi (1 milió d’euros) per diverses activitats culturals a la ciutat, entre d’altres, l’aportació per ser capital de la Sardana ben aviat. Aquest esdeveniment singular serà un element de promoció de la ciutat i en això vull fer-hi èmfasi especialment. Més enllà de potenciar les nostres festes i recolzar les entitats, cal pensar en projectar-nos a l’exterior, aprofitar el potencial del nostre patrimoni cultural i natural i convertir-ho en un atractiu que ajudi a desestacionalitzar la temporada d’estiu, per tant cal seguir treballant per afegir al calendari més esdeveniments singulars.

PROMOCIÓ DE CIUTAT

En segon lloc, creiem que aquest pressupost és poc ambiciós en les partides relacionades amb el desenvolupament econòmic de la ciutat. Si bé és cert que en promoció cultural la dotació és aproximadament de (600.000euros:aportacions Thyssen i Porta Ferrada), la dotació total de turisme(400.000euros) és inferior a la d’activitats culturals a la ciutat. El nostre grup municipal creu que si aquest govern té clar l’aposta per ser ciutat cultural fent realitat el Museu Thyssen,  és perquè ha quedat palès que el nostre motor econòmic és el turisme, així doncs, considerem que cal dotar l’àrea de turisme d’un pressupost que pugui fer front a les necessitats que sorgiran, perquè si una cosa tenim clara és que aquest museu ha de ser un valor afegit perquè la nostra ciutat ofereixi les infraestructures i serveis bàsics  necessaris per acollir un volum nombrós de visitants anualment, però ha d’anar de la mà d’un  impuls en generar noves activitats per disposar d’una oferta d’oci més atractiva.

D’altra banda, valorem positivament la incorporació d’una partida de (50.000 euros) per desenvolupament econòmic en aquest pressupost. Una de les nostres principals inquietuds és la necessitat de generar noves oportunitats laborals pensant en els nostres joves formats. Si volem que les futures generacions apostin per treballar i viure aquí, cal que el model turístic també pugui ser una oportunitat per a ells. La indústria actual és la de les noves tecnologies, i creiem fermament en fomentar l’emprenedoria en aquest àmbit perquè la indústria 2.0 té recorregut i  futur, i sobretot perquè serà molt necessària per prestar servei directe a la nostra ciutat si som ambiciosos i volem començar a posar-nos al dia amb accions de marketing digital per posicionar-nos al món.

Aprofitant que el govern en roda de premsa ahir va explicar que basaran les seves accions regint-se per l’agenda 2030 en relació als objectius de desenvolupament sostenible, voldria fer un esment en que la Unió Europea basa els seus fons de finançament en projectes de desenvolupament econòmic sostenible, innovadors i amb impacte real al territori per ajudar a la dinamització de la seva economia. Així doncs, creiem que el govern hauria d’apostar més per aconseguir línies de finançament per desenvolupar projectes importants que reverteixin positivament a  nivell econòmic per la ciutat. Sabem que l’ajuntament està sanejat i que podria endeutar-se per desenvolupar projectes de ciutat, però malgrat a curt termini sigui una bona alternativa,a mig-llarg termini no ho és. Al que hauríem d’aspirar a mig termini  és anar reduint la necessitat d’incrementar els impostos locals que repercuteixen negativament, com he dit anteriorment, en la capacitat econòmica de les famílies.

 TERRITORI

En tercer lloc, entenem com he dit a l’inici de la meva intervenció, que l’administració pública té uns tempos i sovint per millorar alguns serveis cal més temps de planificació i gestió que a l’empresa privada, per tant no som els que farem demagògia en relació a problemàtiques endogàmiques en aquesta ciutat com són els serveis bàsics de neteja, la seguretat ciutadana o el dèficit d’aparcament. Ens consta i som coneixedors del treball fet per licitar el nou plec de neteja i recollida de residus, el nou pla de l’àrea de seguretat ciutadana, així com el pla d’aparcaments per la ciutat. Dit això, i sabent que l’execució d’aquests projectes s’allargaran en el temps, creiem que el govern hauria d’haver previst un pla de xoc que es reflectís en aquest pressupost per millorar la situació a curt-mig termini, doncs aquestes mancances repercuteixen negativament en el dia a dia dels nostres conciutadans. Entenem que un bon pressupost és aquell que marca les línies de futur, però també el que busca solucions per problemàtiques del present.

Volem fer especial èmfasi en l’àmbit de partides relacionades amb territori i medi ambient, on hi ha una dotació important en manteniment de parc i jardins(800.000e) i de manteniment d’edificis(700.000e).No ens pertoca encetar cap debat en relació si aquestes partides són ben invertides, entre d’altres motius, perquè ho són. No obstant, el que posem de manifest és que s’han incrementat els ingressos repercutint a  la taxa de residus i neteja(increment 12e/any i família), i sembla que la ciutadania no tindrà cap retorn en la millora d’aquest servei a curt termini. Hem de ser rigorosos, i ja que el contracte més gran que té l’ajuntament és aquest, hauria de ser prioritat absoluta pel govern trobar  alguna solució.

D’altra banda,  destacar positivament l’aposta del govern per impulsar un pla d’habitatge i la gestió del sòl per poder desenvolupar la construcció d’habitatge públic. Per nosaltres,  la manca d’habitatge és la segona preocupació vinculada directament a la manca d’oferta laboral pel jovent de la ciutat. Actualment tenim un dèficit enorme d’oferta de lloguer anual, per tant cal treballar en aquesta línia si no volem passar a ser una ciutat de segona residència i estival a mig termini.

Finalment, en relació a projectes que no tenen cap partida assignada però que el govern n’ha fet esment a la roda de premsa, ens preocupa especialment el projecte de remodelació de la façana marítima. Al nostre entendre, és de vital importància per la connexió amb els dos pols de motor econòmic de la ciutat, l’anella cultural i la zona del port. Creiem que s’hauria d’impulsar un pla director per repensar un espai on puguin gaudir els ganxons(grans, joves i petits), i a la vegada que sigui atractiu pels visitants i que afavoreixi noves inversions del sector de la restauració per ajudar a la dinamització comercial de la zona centre.

En aquest sentit demanaríem al govern anar un pas més enllà. Fins ara el tipus de participació del nostre grup municipal ha sigut informativa de projectes generalment treballats durant l’anterior legislatura. Estem satisfets en relació a les demandes que vam fer al govern i que han incorporat en aquest pressupost, perquè els projectes estratègics per millorar la ciutat creiem que han de ser compartits i amb voluntat  d’implementar-se quan abans millor, siguis a govern o a l’oposició. Per aquest motiu, demanem al govern que cal tenir en compte projectes de ciutat que van més enllà d’una legislatura, per tant, tenir-ho contemplat en aquest Pla d’Actuació Municipal que presentaran properament, així com fer-ne particep a l’oposició.  Un bon exemple n’és el plantejament de la remodelació de la façana marítima, però també pensem que cal repensar futures activitats econòmiques per dinamitzar el sector de CalaSants com a possible catalitzador de l’economia local.

En conclusió, apostar per un turisme de qualitat és la garantia de millorar la nostra economia i poder oferir millors serveis als ciutadans. Com he dit anteriorment, volem posar la persona al centre i per tant l’objectiu final és millorar la qualitat de vida i benestar dels ganxons. Aquest va ser el nostre compromís electoral, i ara també ho és a nivell institucional. Compromís vers els ciutadans, diàleg amb el govern i treball per millorar la ciutat és allò que  Junts per Catalunya hem volgut demostrar en el poc temps que fa que estem constituïts com a grup municipal, i és allò que volem seguir fent. Així doncs aquesta abstenció reflecteix la voluntat de seguir treballant plegats.  La nostra ciutat s’ho mereix.

Moltes Gràcies.