• dissabte, 28 de de març de 2020

AJUT PER ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS AFECTATS ECONÒMICAMENT PER CORONAVIRUS

cambra Sant Feliu
cambra Sant Feliu

La Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, amb seva la política de fer costat i ajudar a totes les petites i mitjanes empreses, aprova i alaba la decisió del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que ha anunciat que destinarà 7,5 M€ a un ajut per al treballadors autònoms afectats econòmicament pel coronavirus.

L’ajut és en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Aquests 7,5 milions d’euros preveu beneficiar d’unes 4.500 persones treballadores autònomes. Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes – persona física- hauran d’estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019.

En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació  mensual des de l’alta al RETA.

En aquest enllaç hi trobareu els detalls sobre aquesta mesura: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383442/treball-afers-socials-families-destinara-75-m-euros-ajut-al-treballadors-autonoms-afectats-economicament-pel-coronavirus

Mentre estiguem confinats, segons la mesura dictada per l’Estat Espanyol, per a totes les inquietuds que us puguin sorgir, peticions i informació general que necessiteu, us emplacem a contactar amb la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols a través de:

Correu electrònic: info@cambrastfeliu.com

Telèfon: 972 32 08 84

Moltes gràcies per la vostre comprensió! Ànims i endavant!

Salutacions!