• dimarts, 02 de de juny de 2020

LA CAMBRA DE COMERÇ DE SANT FELIU GUÍXOLS US INFORMA QUE: EL GOVERN GARANTEIX L’ACCÉS A L’ATUR PER A AQUELLS AFECTATS PER EXPEDIENTS TEMPORALS.

Accés a l’atur per atenuar la crisi del coronavirus

oficina-de-empleo
oficina-de-empleo

El Govern de l’Estat Espanyol va aprovar ahir dimarts el segon paquet de mesures econòmiques per atenuar la crisi del coronavirus, entre elles algunes d’ajuda a autònoms i empresaris. Amb aquest conjunt de mesures, el Govern pretén que el virus no tingui impacte negatiu permanent sobre el mercat laboral.
Els empresaris amb menys de 50 treballadors amb un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTE) per força major vinculat al Covid-19 estan exonerats d’abonar el pagament de les quotes a la Seguretat Social de la seva plantilla. La resta de companyies –amb 50 treballadors o més– hauran de pagar el 25% de les cotitzacions. Fins ara, durant els ERTE els empleats afectats cobraven l’atur i els empresaris es feien càrrec de les seves cotitzacions.
En concret, des de la declaració de l’estat d’alarma, els treballadors per compte propi que hagin suspès la seva activitat o que aquesta s’hagi reduït al mínim podran acollir-se a una prestació similar a la ja existent de tancament d’activitat i, per tant, no hauran d’abonar la quota. El temps de percepció de l’ajuda “s’entendrà com cotitzat” i no se li restarà com a consumit.
En el marc d’aquestes decisions, el Govern mobilitzarà fins a 200.000 milions en el marc d’aquest pla. Així mateix, s’ha imposat una moratòria en el pagament d’hipoteques en casos de vulnerabilitat.
El president ha demanat amb insistència als empresaris que no acomiadin als seus treballadors i, per tant, que aprofitin la flexibilització dels ERTE.

Una altra mesura que s’ha pres és establir el dret dels treballadors a reduir la seva jornada (fins i tot fins al 100%) per a atendre familiars de segon grau (fills i avis). L’empleat només rebrà la retribució corresponent a la jornada realitzada.

A més, s’ha aprovat promoure els ERTE flexibilitzant-los. Seran considerats “força major” i els afectats podran accedir a l’atur encara que no compleixin el mínim exigit.
Així, s’estén a tots els treballadors afectats per un ERTE, vinculat al Covid-19, el dret a la prestació per desocupació (amb un fill a càrrec, oscil·la entre els 671 i els 1.254 euros), encara que no hagin cotitzat durant el temps suficient. Els treballadors no consumiran els seus drets acumulats pel cobrament de la prestació per desocupació mentre durin aquestes circumstàncies excepcionals.
Així mateix, s’implantarà el càlcul de ‘comptador zero’, pel qual els treballadors no gastaran part dels seus drets acumulats malgrat que cobrin durant el temps que duri l’ERTE una prestació.

————————————————————————————————-

Davant la confinació dictada per l’Estat Espanyol, per a totes les inquietuds que us puguin sorgir, peticions i informació general que necessiteu, us emplacem a contactar amb la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols a través de:

Correu electrònic: info@cambrastfeliu.com

Telèfon: 972 32 08 84

Moltes gràcies per la vostra comprensió! Ànims i endavant!

Salutacions!