• dimarts, 02 de de juny de 2020

EL PROJECTE TAMBÉ CONTEMPLAVA UN HOTEL DE 5 ESTRELLES, XALETS DE LUXE I UN HOSPITAL MARÍ

El nou govern de Tossa deixa sense efecte el conveni per a la construcció del port

Diseno grafico del logotipo y el manual para el Ajuntamiento de Sant Quirze del Vallès. Diseno del estudio de Sabadell Celula. Diseno de Barcelona.
Graphic design logo and the manual for the Town Council of Sant Quirze del Vallès. Study Design Cell Sabadell. Design of Barcelona.
Disseny gràfic del logotip i el manual per l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Disseny de l'estudi de Sabadell Cel · lular. Disseny de Barcelona.
Diseno grafico del logotipo y el manual para el Ajuntamiento de Sant Quirze del Vallès. Diseno del estudio de Sabadell Celula. Diseno de Barcelona. Graphic design logo and the manual for the Town Council of Sant Quirze del Vallès. Study Design Cell Sabadell. Design of Barcelona. Disseny gràfic del logotip i el manual per l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Disseny de l'estudi de Sabadell Cel · lular. Disseny de Barcelona.

 

  • Mai s’ha dut a terme la consulta popular que havia d’aprovar el projecte perquè va ser suspesa per decisió judicial

 El nou equip de govern de Tossa, format per Junts per Tossa, Endavant Tossa i Esquerra Republicana, va deixar sense efecte ahir en ple ordinari el conveni signat el 14 de març de 2012 entre l’exalcaldessa Gisela Saladich i les entitats STAR ASSETS i FEANDA 2 que tenia com a objectiu assolir la construcció d’un port esportiu a la població si els vilatans ho aprovaven per consulta popular.

Segons el regidor d’Urbanisme, Ramon Gascons, el projecte reflectit en el conveni és “innecessari i contrari als interessos mediambientals vigents, atès que el seu contingut no respecta els principis de protecció de la qualitat ambiental que han de regir les actuacions amb incidència en el medi natural”. A més, Gascons assenyala que la consulta popular destinada a que els tossencs i tossenques expressessin la seva posició sobre la conveniència del projecte mai s’ha dut a terme perquè va ser suspesa per decisió judicial.

Cal recordar que el conveni concretava les següents actuacions:

 

-Construcció d’un port esportiu darrera d’Es Codolar de 33.046 m2 de superfície amb 396 amarres, magatzems, locals comercials i aparcament per a 400 vehicles.

-Construcció d’un hotel de 5 estrelles situat a l’antic camí de Lloret (sector Ses Alzines) amb una edificabilitat de 8.000 m2 de sostre a desenvolupar preferentment en planta baixa.

-Construcció de 4 xalets de luxe amb un sostre de 6.000 m2.

-El port incorporava un Hospital Marí de 510 m2 que s’hagués utilitzat per a investigació i el tractament de les espècies marines de la zona.

A més, la construcció del port comportava l’execució d’un túnel que connectaria el nucli urbà de Tossa amb el port, d’acord amb el projecte que en el seu dia va redactar la Diputació de Girona.

Segons el conveni, els promotors també es feien càrrec del condicionament del camí de ronda i del camí ral; de la instal·lació dels serveis bàsics a la zona (aigua, electricitat, gas, telefonia, etc.) tant a la zona d’aprofitament privat com al port esportiu; de la cessió de les zones verdes a l’Ajuntament; i també es comprometien a col·laborar amb l’Ajuntament en l’execució de projectes d’interés general.

Dipòsit d’aigua regenerada

D’altra banda, en el ple també es va donar a conèixer el conveni que l’actual alcaldessa Imma Colom ha signat amb la propietat d’una finca del sector de Can Martí perquè l’ajuntament hi pugui instal·lar un dipòsit d’aigua regenerada. La superfície afectada és de 762 metres quadrats i l’ajuntament no haurà de pagar cap contraprestació econòmica a la propietat.